VÉDJEGY INFORMÁCIÓK


A „Hadházi tanyáról hadházi piacra” elnevezésű, TP-1-2013/4277 kódszámú pályázat sikeres elnyerése során Hajdúhadház Város Önkormányzata olyan fejlesztési tervet dolgozott ki, mely a helyi mezőgazdasági termékek terjesztése, a településen gazdálkodó termelők mezőgazdasági tevékenységének támogatása, valamint a lakosság érdeklődésének felkeltése kapcsán nyújt átfogó tájékoztatást. 
Régi hiányossága volt a településnek, hogy a minőségi, helyi tanyai termékek nehezen találtak fórumot maguknak. Ezen probléma orvoslása érdekében került kidolgozásra a tanyai termékek minőségtanúsítási rendszere. Az Önkormányzat vállalta a tanyagazdák piacra juttatását, a termelést, a feldolgozást és a közvetlen értékesítést támogató programok szervezését is, melyek segítségével a helyben megtermelt javak iránti érdeklődés felkeltését várják. A projekt megvalósítása során reményteli cél, hogy a vonzó településkép is elnyerje méltó formáját.
Már a Vidékfejlesztési Minisztérium is rendeletbe foglalta a Tanyafejlesztési Programján belül, hogy a tanyasi térségek és az alföldi tanyák fejlesztésének és jellegének megőrzése különösen fontos. 
 
Hajdúhadház Képviselő-testülete „A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló” 1997. évi XI. törvény, és „A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló” 16/2004 (IV.27.) IM rendelet alapján megalkotta a HADHÁZTÁJI védjegyre vonatkozó védjegyszabályzatot.
A szabály – és feltételrendszer kialakítása során gondot fordítottak arra, hogy a védjegy céljának és értékének a megőrzése biztosított lehessen a Védjegytulajdonos, illetve a Védjegyhasználók érdekeit szem előtt tartva. Útmutatóként funkcionál a védjegy használatáért folyamodónak, valamint iránymutatást ad a védjeggyel ellátandó termékek minőségi követelményeiről. 
A védjegy a Hajdúhadház Város Önkormányzata tulajdonában áll, 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. székhely alatt. 
 

VÉDJEGYTULAJDONOS CÉLJA:

  • A hajdúhadházi termékek ismertségének növelése.
  • Helyi termelők ösztönzése a minőségfejlesztésre, új munkahelyek teremtése, melyek együtt jótékonyan hatnak a gazdaság fellendítésére.
  • A helyi termelők védjeggyel ellátott árui prioritást élvezzenek a piaci kereskedelemben.
  • A vásárlók keressék és preferálják a HADHÁZTÁJI védjegyű termékeket. 
  • A fogyasztók szemléletformálásán keresztül a vásárlói szokások átalakítása, egy tudatos fogyasztói szokás kialakítása.
  • A HADHÁZTÁJI termék az elérhető, minőségi portékát jelentse.
 

VÉDJEGYTULAJDONOS KÖTELEZETTSÉGE

  • Kötelezettséget vállal a védjegyes termékek lehetőségének maximális népszerűsítésére.
  • Védjegyhasználókkal közös szakmai programokon való részvétel, célok elérése érdekében projektek szervezése, megvalósítása.
  • A védjegy alkalmazhatóságának technikai feltételeit folyamatosan, de legalább a Védjegyszabályzat hatályba lépésétől számított 10 évig biztosítja. 
 
HADHÁZTÁJI védjegyet azon termék kaphat, melynek termelője Hajdúhadházon állandó lakcímmel rendelkezik, vagy az áru jellegét tekintve Hajdúhadház közigazgatási területén termelt feldolgozatlan és/vagy feldolgozott élelmiszer, mezőgazdasági termék, élő állat. Továbbá, HADHÁZTÁJI-nak minősül az a feldolgozott élelmiszer is, melynek alapanyaga legalább 50%-ban Hajdúhadház közigazgatási határán belül lett előállítva.
 
A védjegy alá tartozó termékkör meghatározása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott „Áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozása védjegy lajstromozás céljából (Nizzai Megállapodás) szerinti osztályozás” 10. kiadása alapján történik.
 
A kitűzött cél, hogy a HADHÁZTÁJI termék a minőségi árut jelentse, egy hosszú és odafigyelésen alapuló munkafolyamatot követel, amely a Védjegyhasználó lelkiismeretes és termékére igényes személyiséget követel. Minden Védjegyhasználó köteles a minőségre vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani, amely szolgálja az élelmiszer biztonságát és nyomon követését célzó nyilvántartások vezetését, az áru minőségének folyamatos javítását a megfelelő követelmények és higiéniás körülmények során.

 

A HADHÁZTÁJI VÉDJEGY IGÉNYLÉSÉNEK MENETE

1. A termelő kérelmet nyújt be a Védjegytulajdonos Hajdúhadház Város Önkormányzatának Titkárságán   (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) az arra rendszeresített adatlapon. A kérelem személyesen átvehető a Titkárságon az ügyintézőtől, illetve letölthető a www.hadhaztaji.hu honlapról.
 
2. A Hadháztáji Védjegytestület elbírálja a kérelmet, megfelelés esetén a védjegyhasználati szerződést az igénylő, a Védjegytulajdonos részéről pedig Hajdúhadház Város Polgármestere írnak alá. Ezzel védjegyhasználati szerződést köt az Önkormányzat a kérelmezővel.  Ezt követően nyilvántartásba kerül a hadhaztaji oldal adatbázisában, mint Védjegyhasználó, aki igénybe veheti az árusító helyeket.
 
A védjegyhasználati jog kérelmezése és használata önkéntes alapon működik.
A HADHÁZTÁJI védjeggyel ellátott termékek értékesítésére több fórumon biztosítunk lehetőséget. A városi piac területén felújított, elkülönített helyen, új asztalokon árulhatják a hajdúhadházi termelők a védjeggyel ellátott áruikat. A sikeres szerződéskötés után kezdőcsomagot vehetnek át, mely tartalmazza a termékek reklámozását és felismerhetőségét szolgáló reklámanyagokat, mint például a védjegyet formáló matrica, szatyor, csomagolópapír.
 
Az egykori Vadas Csárda épületének átalakított boltjában szintén lehet keresni a HADHÁZTÁJI termékeket. A termelők az értékesítéshez ugyancsak kezdőcsomagban részesülnek, mely használata segíti az általa beszállított termékek azonosítását. Az Önkormányzati boltban kizárólag a védjegyhasználatára jogosult termelők kínálhatják áruikat.  Itt helyt kaptak különböző kézműves alkotások is, mint a dísz- és ajándéktárgyak, fazekas, kerámia és bőrdíszmű.

A VÉDJEGY EMBLÉMA

A zöld, sárga és fehér színekből megálmodott, fekvő elrendezésű, a hajdúhadházi helyi termékeket (káposzta és szőlő) megjeleníttető grafikai elemekkel illusztrált embléma „JOBB, HA HÁZI, HADHÁZTÁJI” felirattal érhető el. A jelmondat megalkotásakor fontos kritérium volt, hogy a fogyasztó számára egyértelmű legyen a különbség a piaci termékek és a cégérrel jelzett, hagyományos mezőgazdasági módszerrel megtermelt áru között. Az aranyszínű, stilizált lapos káposzta városunk nevezetessége, a keretes címke alakjáról is ugyanerre a zöldségre asszociálhatunk. A szőlő a sokszínű mezőgazdasági termelésből származó értékekre utal, illetve a városunkban újra éledező borkultúra jelenlétét támassza alá. A HADHÁZTÁJI felirat a Hajdúhadház és a háztáji szavak keresztezéséből kialakított fantázianév, amely eredetmegjelölő feladatát ellátva utal a védjegy jellegére: házaknál megtermelt, helyi értékek.

 

Lábléc feletti kép (1)